Administracja serwerami

Zajmujemy się administracją serwerów maszyn fizycznych oraz wirtualnych. Systemy oraz serwery są stale nadzorowane. Monitorujemy bezpieczeństwo, stabilność i wydajność systemu i urządzeń. Przekazanie roli administracji nad infrastrukturą IT oraz systemami pozwoli znacznie zmniejszyć wydatki oraz zaoszczędzić czas i uzyskać lepszy efekt niż początkowe założenia projektu.

Administracja infrastrukturą IT jest dedykowana Klientom, dla których liczy się niezawodność i oczekują szybkiej reakcji w przypadku awarii. Administracja serwerami oraz infrastrukturą sieciową to zaawansowana usługa, która jest podstawą do niezawodnego działania całej infrastruktury informatycznej Twojego biznesu.

Zostaw swoją sieć pod kontrolą i zyskaj, sprawność działania systemów, bezpieczeństwo sieci i urządzeń, bezpieczeństwo danych, archiwizację i kopie zapasowe danych.

Administracja serwerów to obowiązkowo

  • Monitorowanie systemu,
  • Rozwiązywanie zaobserwowanych problemów
  • Utrzymanie każdego komponentu systemu
  • Analiza zdarzeń
  • Zapewnienie ciągłości działania infrastruktury IT

Współpracując z nami zyskasz

Kompleksową ochronę antywirusową

Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo informacji

Bezpieczną komunikację

Czy Warszawa jest bardziej narażona na ataki cyberprzestępców?

Stolice europejskich państw takie jak Warszawa są często wybierane przez przestępców ze względu na wysokie prawdopodobieństwo znalezienia łatwej ofiary. Wynika to po prostu z faktu, że w większych miastach siedziby oraz oddziały ma większość dużych przedsiębiorstw. Jedną z bardziej popularnych form ataku oraz kradzieży firmowych danych jest phishing.

Cyberprzestępcy szukają potencjalnych ofiar przy szeroko zakrojonych kampanii e-mailowych. W przypadku pracowników niższego szczebla najczęściej są to oczywiste próby wyłudzenia danych lub pieniędzy. Im wyższe stanowisko w firmie zajmuje potencjalna ofiara, tym bardziej spersonalizowana może być potencjalna wiadomość, która na celu ma zainfekowanie złośliwym oprogramowaniem sprzętu ofiary.

Dlaczego administracja serwerami firmowymi jest często zlecana zewnętrznym firmom?

Prawidłowe zabezpieczenie danych w firmie wymaga monitorowania 24/7 zdarzeń dotyczących firmowych serwerów. W przedsiębiorstwach z segmentu SMB (small medium business) często wybiera się zewnętrzne serwery ze względu na niższy koszt utrzymania oraz brak potrzeby zatrudnienia specjalistów, którzy fizycznie nadzorują pracę kosztownych serwerowni. Bezpieczniej jest jeśli za administrację serwerami odpowiada doświadczony zespół specjalistów, niż jak to w wielu firmach bywa przypadkowy informatyk. Outsourcing takich usług pozwala zredukować znacznie czas potrzebny na naprawienie potencjalnych usterek oraz awarii.

Jakie procesy oraz usługi kryją się pod hasłem administracji nad infrastrukturą IT?

Administracja serwerami to, innymi słowy, monitorowanie systemów informatycznych w czasie rzeczywistym. Wiąże się to z analizą zdarzeń, rozwiązywaniem zaobserwowanych problemów oraz utrzymaniem i aktualizowaniem poszczególnych komponentów systemu. Administracja serwerami ma głównie na celu zapewnienie ciągłości działania infrastruktury IT, dzięki czemu pracownicy mogą wykonywać swoje obowiązki oraz klienci nie martwią się, że poufne dane związane ze świadczonymi usługami zostaną rozpowszechnione lub wykorzystane przeciw nim samym.