Ochrona antywirusowa

Jesteśmy dostawcą najlepszego sprzętu i oprogramowania pod względem bezpieczeństwa. Każde oferowane przez nas rozwiązanie jest zgodne z normami RODO/GDPR oraz chroni dane osobowe. Specjalizujemy się w dostarczaniu gotowych rozwiązań i systemów IT, które charakteryzują się zaawansowanym bezpieczeństwem sieci teleinformatycznych, komputerów, sprzętów sieciowych i oprogramowania. Zabezpieczamy komputery przed złośliwym oprogramowaniem typu ransomware i malware. Nasze systemy charakteryzują się również wysokim bezpieczeństwem danych na poziomie zagrożeń pochodzących z zewnątrz oraz wewnątrz sieci, ale również przez przypadkową utratą danych. Dane są chronione w przypadku powodzenia ataku na nasze dane. Oferowane systemy backupowe są w stanie odtworzyć całe środowisko lub nawet pojedyncze pliki z danego momentu w czasie. Zalecamy przechowywanie kopii zapasowych nie tylko w miejscu siedziby firmy, ale przede wszystkim poza nią. Nasze systemy przechowują kopie zapasowe danych w szyfrowanej chmurze. Dostęp i wymiana danych realizowana jest za pomocą szyfrowanego łącza SSL, które chronione jest za pomocą klucza szyfrującego AES256-bit. Takie rozwiązanie daje nam możliwość szybkiego przywrócenia funkcjonalności serwerów, komputerów, programów, baz danych i innych danych w przypadku awarii całej infrastruktury, która może być spowodowana pożarem lub skutecznym atakiem hackerskim.

Chroń swoje urządzenia Microsoft Windows, macOS, Linux, Microsoft Windows Server, Exchange Server, IBM Domino, Microsoft SharePoint Server

Nasi certyfikowani inżynierowie przeprowadzą analizę techniczną przed wdrożeniem systemu zabezpieczającego wszystkie składniki infrastruktury informatycznej. Dobierzemy odpowiednie rozwiązania pod indywidualne potrzeby klienta, jednocześnie zalecając zgodność z przyjętymi normami RODO/GDPR.

Oprogramowanie, które oferujemy to najlepsze rozwiązania na rynku. Nasi partnerzy w tym zakresie to: ESET, Xopero Software, QNAP, QSAN, Acronis, Stormshield, Safetica.Oferowane przez nas systemu chronią nie tylko urządzenia, ale również zapewniają bezpieczna komunikację mailową oraz wymianę danych pomiędzy urządzeniami.

ESET Cloud Administrator

ESET Cloud Administrator jest usługą skierowaną do firm posiadających w swoim środowisku nie więcej niż 250 stanowisk. Dzięki rozwiązaniu możesz zarządzać bezpieczeństwem firmowego środowiska bez konieczności kupowania, instalowania lub utrzymywania dodatkowego sprzętu. Dostęp do chmurowej konsoli ESET Cloud Administrator jest możliwy z dowolnej lokalizacji. Konfiguracja ESET Cloud Administrator jest prosta, a sama konsola daje wgląd w stan zabezpieczeń sieci firmowej.

OPROGRAMOWANIE JAKO USŁUGA

ESET Cloud Administrator jest oferowany jako usługa działająca w chmurze, która nie wymaga dedykowanego sprzętu. Administrator nie musi instalować, konfigurować czy wykonywać jakichkolwiek prac związanych z utrzymaniem poprawnego działania konsoli centralnego zarządzania. Czynności takie jak: instalacja, aktualizacje i zarządzanie certyfikatami, wykonywane są automatycznie w tle, bez konieczności ingerencji administratora – dając pewność korzystania z najnowszych dostępnych funkcjonalności.

STWÓRZ ZARZĄDZALNE ŚRODOWISKOWE

 Tworzenie środowiska zarządzanego przez ESET Cloud Administrator rozpoczyna się od podłączenia stacji roboczych do wspomnianej konsoli centralnego zarządzania. W ESET Cloud Administrator są dostępne instalatory, które zawierają wszystkie niezbędne komponenty do poprawnego wdrożenia rozwiązań ESET w firmowym środowisku. Po poprawnej instalacji produktów ESET na stacjach, zgłoszą się one automatycznie do konsoli ESET, dając możliwość natychmiastowego zarządzania infrastrukturą.

SPRAWDŹ STATUS STACJI KOŃCOWYCH

Stacje końcowe zgłaszają się do ESET Cloud Administrator, przy każdym połączeniu z Internetem. Status połączenia widoczny jest w zakładkach panelu kontrolnego konsoli ESET. Administratorzy mogą monitorować stan wszystkich chronionych rozwiązaniami ESET komputerów z poziomu głównego panelu kontrolnego ESET Cloud Administrator lub przechodząc do zakładek zawierających szczegółowe dane. 

ZAUTOMATYZUJ SWOJE ŚRODOWISKO

Administratorzy mogą zdalnie przygotować polityki bezpieczeństwa produktów podłączonych do konsoli oraz wykonywać na nich określone zadania. Polityki mogą zostać przypisane po spełnieniu konkretnego warunku lub przy następnej synchronizacji stacji z serwerem. Zadania oraz polityki mogą zostać przypisane do pojedynczych komputerów, grup statycznych lub dynamicznych.

ESET CLOUD 

Ogromną zaletą zarządzanego przez ESET Cloud Administrator środowiska jest możliwość otrzymania natychmiastowych powiadomień o zagrożeniach, nawet w sytuacji nieobecności administratora w firmie. Powiadomienia mogą być wysłane w zależności od rodzaju zdarzenia do rożnych grup odbiorców. Konsola pozwala tworzyć szczegółowe raporty, które zwizualizują stan zabezpieczeń środowiska.

Poznaj funkcje ESET Cloud Administrator

Dane przechowywane w ESET Cloud Administrator są widoczne w konsoli webowej. Z jej poziomu możemy przeglądać zebrane informacje, konfigurować produkty zabezpieczające zgodnie z politykami utworzonymi przez administratora. Konsola webowa pozwala również na zarządzanie i organizację urządzeń przypisując je do grup statycznych.

KONSOLA WEBOWA

Dane przechowywane w ESET Cloud Administrator są widoczne w konsoli webowej. Z jej poziomu możemy przeglądać zebrane informacje, konfigurować produkty zabezpieczające zgodnie z politykami utworzonymi przez administratora. Konsola webowa pozwala również na zarządzanie i organizację urządzeń przypisując je do grup statycznych.

INSTALATORY

Instalatory zawierają wszystkie składniki niezbędne do poprawnego wdrożenia ochrony komputerów w sieci firmowej: klienta odpowiedzialnego za ochronę stacji roboczej, agenta konsoli wykorzystywanego do komunikacji z serwerem w chmurze, klucz licencyjny oraz wcześniej przygotowane polityki bezpieczeństwa. Są one dostępne jako małe, łatwe do pobrania, wcześniej skonfigurowane paczki, które uruchamiane są na firmowych stacjach roboczych. Po ich instalacji, agenty automatycznie łączą się do odpowiedniej usługi i aktywują produkt ważną licencją. Plik instalacyjny może zostać pobrany bezpośrednio na komputer firmowy, udostępniony za pomocą linku dołączonego do wiadomości e-mail, bądź innego narzędzia służącego do komunikacji z użytkownikami.

PRODUKTY BEZPIECZEŃSTWA

Produkty ESET chronią stacje robocze i serwery przed różnorodnymi zagrożeniami. ESET Cloud Administrator obsługuje najnowsze wersje produktów ESET, w tym: ESET Endpoint Antivirus dla system Windows i macOS, ESET Endpoint Security dla systemu Windows i macOS, ESET File Security dla Microsoft Windows Server, ESET Mail Security dla Microsoft Exchange Server, ESET Mail Security dla IBM Domino, ESET Security dla Microsoft SharePoint Server.

REMOTE DEPLOYMENT TOOL

Jest to narzędzie służące do zdalnego uruchamiania instalatorow programow ESET wygenerowanych wcześniej w ESET Cloud Administrator. Dzięki niemu rozwiązania ESET można zdalnie wdrożyć na kilka sposobów. Jednym z nich jest przeskanowanie sieci lokalnej w celu wyszukania dostępnych stacji. Możliwa jest także synchronizacja z Active Directory. ESET BUSINESS ACCOUNT ESET Business Account jest platformą służącą do zarządzania licencjami biznesowymi klientów ESET, wymaganą do skorzystania z usługi ESET Cloud Administrator. ESET Business Account oferuje:

  • ✓Łatwe zarządzanie licencjami ESET
  • Dodawanie administratorów licencji i określanie ich uprawnień
  • Możliwość wygenerowania 30-dniowej licencji testowej produktów ESET (w tym szyfrowania ESET Full Disc Encryption), ktorymi można zarządzać zdalnie poprzez ESET Cloud Administrator lub lokalnie za pomocą ESET Security Management Center.
  • Aktywację ESET Cloud Administrator do zarządzania firmową siecią

Dlaczego warto korzystać z ESET

PROSTA INSTALACJA

Po aktywacji ESET Cloud Administrator rozwiązanie wprowadza administratora w dostępne funkcje poprzez przyjazny kreator. Prezentuje on m.in. jak dodać komputery, wdrożyć produkty ESET i utworzyć zarządzane środowisko. Po pomyślnym wdrożeniu, urządzenia stają się natychmiast widoczne w ESET Cloud Administrator.

ZLECAJ DZIAŁANIA JEDNYM KLIKNIĘCIEM ESET

Cloud Administrator umożliwia zlecanie wykonania konkretnych działań w zarządzanym środowisku za pomocą jednego kliknięcia. Administratorzy mogą w jednej chwili szybko zaktualizować posiadane rozwiązania do najnowszych wersji, przejść do szczegółów nt. wykrytych zagrożeń lub zlecić ponowne uruchomienie komputera, czy aktualizację systemu operacyjnego.

GRUPY STATYCZNE I DYNAMICZNE

Każde urządzenie jest przypisane do grupy statycznej, która może zostać utworzona zgodnie z wymaganiami administratora. Grupy te tworzą tzw. strukturę drzewa. Grupy dynamiczne z kolei wyświetlają urządzenia w oparciu o wcześniej zdefiniowane kryteria oraz są niezbędne do automatyzacji pracy. Jeśli stacje robocze spełnią kryteria, można na nich automatycznie wykonać zadanie.

ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI

Urządzenia w środowisku firmowym mogą być przypisane do konkretnych użytkowników. Ta funkcja daje administratorowi możliwość wyszukiwania stacji roboczej w oparciu o danego użytkownika, pozwalając wyświetlić listę wszystkich urządzeń, z których korzysta.

POWIADOMIENIA

Administratorzy muszą być błyskawicznie informowani o zagrożeniach w danym środowisku, by moc odpowiednio na nie reagować. ESET Cloud Administrator umożliwia korzystanie z zestawu predefiniowanych powiadomień, które są wysyłane za pomocą wiadomości e-mail do określonej grupy odbiorców. Powiadomienia te są widoczne również w panelu kontrolnym ESET Cloud Administrator.

POLITYKI, RAPORTY I ZADANIA

Administrator, po pierwszym uruchomieniu ESET Cloud Administrator, ma dostęp do zestawu raportów oraz predefiniowanych polityk, które mogą być przypisane do grup lub konkretnych komputerów. Wszystkie przesyłane przez konsolę polecenia są wykonywane za pomocą agenta. Zadania te można utworzyć z poziomu menu kontekstowego, paska narzędzi lub z dedykowanej sekcji zadań.

PRZEGLĄD INCYDENTÓW

zakładce panelu kontrolnego konsoli, dotyczącej bezpieczeństwa, wyświetlany jest aktualny status zabezpieczenia sieci. Zakładka ta zawiera m.in. wykres ilustrujący liczbę zarejestrowanych incydentów, w tym listę komputerów, na których wykryto zagrożenie lub listę dziesięciu stacji oraz użytkowników, na których wystąpiła największa liczba incydentów.

INWENTARYZACJA SPRZĘTU ESET

Cloud Administrator zbiera i wyświetla dane o zarządzanych stacjach roboczych, m.in. informacje o procesorze, pamięci RAM, monitorze, dyskach twardych, urządzeniach wejściowych czy drukarkach, łącznie z ich typem i numerem seryjnym. Rozwiązania dla stacji roboczych Wielowarstwowa ochrona, wykorzystująca metody uczenia maszynowego i wieloletnie doświadczenie ekspertów bezpieczeństwa IT – od jednego z globalnych liderów zabezpieczeń urządzeń końcowych z siedziba w Unii Europejskiej. Czym jest Endpoint Protection Platform? Endpoint Protection Platform (EPP) to oprogramowanie zabezpieczające, instalowane na stacjach roboczych, którego celem jest wykrywanie zagrożeń i dostarczanie wszelkich informacji na temat ewentualnych prób ataków, dając możliwość błyskawicznej reakcji w przypadku wykrycia incydentu. Rozwiązania typu Endpoint Protection zapewniają wielowarstwowa ochronne stacji roboczych, działając w oparciu o wiele technologii. Jako jedyne na rynku umożliwiają skuteczna ochronne przy niemal niezmienionej wydajności chronionego urządzenia i prawidłowym identyfikowaniu zagrożeń. Dlaczego warto wybrać rozwiązania Endpoint Protection?

RANSOMWARE

Ransomware od czasu pojawienia sie Cryptolockera w 2013 roku, stanowi spory problem dla wielu firm na całym świecie. Mimo, ze złośliwe oprogramowanie szyfrujące dane pojawiło sie znacznie wcześniej, nigdy jednak nie było aż tak poważnym i realnym zagrożeniem dla firm jak obecnie. Dziś pojedynczy atak ransomware może doprowadzić do zaszyfrowania kluczowych dla firmy danych, paraliżując w ten sposób funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa. Organizacje, które doświadczyły ataku ransomware, szybko zdaja sobie sprawę, ze posiadanie kopii zapasowej często nie wystarcza do zażegnania problemu. Zdarza się również, ze zaatakowane firmy ostatecznie decydują się na zapłacenie okupu za odszyfrowanie danych. Rozwiązania do ochrony stacji roboczych ESET zapewniają skuteczna obronne przed zagrożeniami ransomware, dzięki ich wielowarstwowej ochronie. Pozwala ona identyfikować zagro- -zenie na różnych etapach ataku i jego aktywacji.

 

WIELOWARSTWOWA OCHRONA ESET

zapewnia wielowarstwowa ochronne, łącząc w sobie wiele technologii, w tym m.in. uczenie maszynowe, rozbudowując je o wiedze i doświadczenie światowej klasy ekspertów z branży bezpieczeństwa IT. W ten sposób zapewnia swoim klientom najwyższy poziom ochrony. Nasze technologie nieustannie się zmieniają, dostosowując się do wymagań rynku, zapewniając przy tym skuteczność ochrony, przy niemal niezmienionej wydajności chronionego urządzenia i prawidłowym odróżnianiu bezpiecznych plików od zagrożeń.

WSPARCIE DLA RÓZNYCH SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

Produkty ESET przeznaczone do ochrony stacji roboczych obsługują popularne systemy operacyjne, w tym: Windows, Mac OS, Linux i Android. Wszystkie produkty firmy ESET mogą być w pełni zarządzane za pomocą konsoli do centralnej administracji.

NIEZRÓWNANA WYDAJNOŚĆ

Największym wyzwaniem dla firmy jest znalezienie rozwiązania typu Endpoint Protestom, które chroniąc stacje robocza, utrzyma jej wydajność na niemal niezmienionym poziomie. Produkty ESET wielokrotnie doceniono w testach niezależnych organizacji badawczych, właśnie z uwagi na niezauważalne działanie na chronionych urządzeniach.

ESET MARKĄ GLOBALNĄ

Rozwiązania ESET sa obecne w ponad 200 krajach. Firma posiada 13 laboratoriów badawczo-rozwojowych, w tym jedno w Krakowie, oraz 22 biura rozlokowane na całym świecie. Globalna obecność ESET pomaga w skutecznym powstrzymywaniu złośliwego oprogramowania przed rozprzestrzenianiem się na całym świecie, a także w opracowywaniu technologii wykrywania nowych zagrożeń i podatności.

ATAKI TARGETOWANE I KRADZIEŻ DANYCH

Współczesne rozwiązania bezpieczeństwa IT nieustannie ewoluują, w odpowiedzi na ciągle zmieniające się zagrożenia i nowe metody ataków. Kiedy w firmie dochodzi do ataku lub naruszenia danych, organizacje są zwykle zaskoczone, ze ich mechanizmy obronne zawiodły oraz, ze atak w ogóle miał miejsce. Po wykryciu tego typu incydentu, często po czasie, firmy wprowadzają zabezpieczenia, które maja ochronić je przed powtórzeniem się tego typu sytuacji. Takie podejście nie chroni jednak przedsiębiorstwa przed kolejnymi atakami – cyberprzestępcy mogą bowiem wykorzystać kolejnym razem inna podatność. By zapobiec tego typu sytuacjom rozwiązania Endpoint od ESET wykorzystują mechanizmy sztucznej inteligencji oraz chmurę, by rozpoznawać i gromadzić informacje o wykrytych atakach i infekcjach, jakie na całym świecie zidentyfikowały aplikacje zabezpieczające ESET. Pozwala to na ograniczanie rozprzestrzeniania się zagrożeń i niwelowanie prawdopodobieństwa infekcji kolejnych sieci firmowych.

ATAKI BEZPLIKOWE

Najnowsze typy zagrożeń istnieją wyłącznie w pamięci komputera, co uniemożliwia ich wykrywanie za pomocą tradycyjnego skanowania antywirusowego plików. Niektóre z takich zagrożeń korzystają z zainstalowanych w systemie operacyjnym aplikacji, aby jeszcze trudniej było wykryć ich złośliwe elementy. Często tego typu wirusy wykorzystują również skrypty PowerShell do przeprowadzenia ataku. Rozwiązania Endpoint firmy ESET posiadają zabezpieczenia przed atakami bez plikowymi – wykrywając zmodyfikowane lub zainfekowane aplikacje. Rozwiązania ESET posiadają specjalny skaner, który nieustannie sprawdza pamięć urządzeń pod katem wszelkich podejrzanych elementów Rozwiązania Endpoint od ESET zapewniają skuteczna obronne, dzięki wykorzystaniu wielu połączonych warstw ochronnych. Pozwala to zarówno zapobiegać przedostaniu się złośliwego oprogramowania ransomware do sieci firmowej, jak również identyfikować je, jeśli znalazło się wcześniej w sieci firmowej. Kiedy dochodzi do ataku lub naruszenia danych, organizacje sa zwykle zaskoczone, ze ich mechanizmy obronne zawiodły oraz, ze atak w ogóle miał miejsce. Najnowsze zagrożenia istnieją wyłącznie w pamięci komputera, co uniemożliwia ich wykrywanie za pomocą tradycyjnego skanowania antywirusowego plików. „ESET od lat chroni nasza firmę przed zagrożeniami. Robi to, co musi. Nie musimy się niczym martwic. Krótko mówiąc ESET oznacza: niezawodność, jakość i usługę na najwyższym poziomie.” — Jos Savelkoul, team leader ICT-Department Szpital w Zuyderland, Holandia (licencja dla 10 000 stanowisk) Rozwiązania Endpoint Protection Platform firmy ESET ESET Endpoint Security dla systemów Windows/macOS/Android ESET Endpoint Antivirus dla systemów Windows/macOS/Linux Desktop ESET File Security dla systemów Windows Server/Linux/FreeBSD/Azure ESET Mobile Device Management dla systemów Apple iOS Poczuj różnicę z ESET

Pobierz pełną ofertę naszych rozwiązań

Współpracując z nami zyskasz

Kompleksową ochronę antywirusową

Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo informacji

Bezpieczną komunikację