Wdrożenia, consulting oraz doradztwo IT


Jeśli potrzebujesz rozwiązań informatycznych, dedykowanych dla Twojego biznesu, to jesteśmy w stanie zaoferować odpowiednie rozwiązanie. Każda firma ma swój indywidualny charakter i podejście do biznesu, dlatego działamy elastycznie. Usługi doradztwa i consultingu, które świadczymy zapewnią odpowiedni dobór sprzętu oraz oprogramowania dla danego rozwiązania. Jako doświadczeni specjaliści oferujemy systemy usprawniające procesy biznesowe. Wdrożenia, które są przez nas przeprowadzane pozwalają naszym Klientom na rozwój swoich biznesów i zapewniają konkurencyjność na Swoich rynkach.
Jeśli masz problem z doborem odpowiedniego rozwiązania dla firmy, to odezwij się do nas.

Każdy, oferowany przez nasz system i rozwiązanie są zgodne z przepisami RODO/GDPR oraz posiadają najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Zajmujemy się wdrożeniami całej infrastruktury informatycznej, zaczynając od okablowania i kończąc na konfiguracji komputerów końcowych naszych użytkowników. Administrujemy sieciami, systemami IT, zapewniamy kompleksowe bezpieczeństwo sieci oraz urządzeń, integrujemy systemy.

Opracowując projekty oparte o dedykowane rozwiązanie IT bierzemy pod uwagę:
indywidualne potrzeby firmy, skalę i zakres funkcjonowania biznesu Klienta, obecną infrastrukturę IT, Cale wdrożenia nowej infrastruktury

Projekt -> wdrożenie -> zarządzanie i administracja IT -> optymalizacja

Projektowanie

Projektowanie jest najważniejszym punktem tworzenia nowego projektu lub rozwiązania IT. Odpowiednio dobrane rozwiązania usprawniają działania firmy oraz pozwolą na szybkie osiąganie wyznaczonych celów. W trakcie etapu projektowania przeprowadzamy dokładną analizę techniczną oraz merytoryczną istniejącej infrastruktury. Przeprowadzamy indywidualnie wywiad techniczny z każdym Klientem. System IT stworzony na podstawie odpowiedniej analizy potrzeb oraz uwzględniający rozwój firmy w przyszłości, pozwoli znacząco podnieść efektywność oraz jakość organizacji i zarządzania.

Wdrożenie

Po zakończeniu pracy projektowej oraz jego zatwierdzeniu przechodzimy do etapu wdrożenia. Określamy indywidualny harmonogram pracy zgodnie z założeniami projektowymi i następnie implementujemy poszczególne elementy projektu oraz kontrolujemy etap wykonywanych prac dotrzymując ustalonych wcześniej terminów. Na każdym etapie wdrożenia zapewniamy bieżące raportowanie nad postępem wykonanych prac. Ostatnim elementem wdrożenia jest testowanie rozwiązania, podczas którego sprawdzane są: skuteczność, wydajność, bezpieczeństwo wprowadzonego rozwiązania. W przypadku zaistniałej potrzeby dokonujemy modyfikacji. 

Zarządzanie i administracja IT

Po zakończeniu prac wdrożeniowych oferujemy Klientowi powierzenie roli administracji danego rozwiązania. Jako firma implementująca dany system przyjmujemy rolę administratora i zajmujemy się jego zarządzaniem. Klientów otaczamy najlepszym wsparciem technicznym oraz merytorycznym. Zapewniamy ciągłość działania systemu i jego stabilność, przez co użytkownicy cieszą się komfortową pracą.

Optymalizacja

Pełniąc rolę administratora systemu wprowadzonego rozwiązania badamy je pod względem wydajności oraz efektywności. Kontrolujemy i monitorujemy czynniki zachodzące w firmie, które mają największy wpływ na jej bezpieczeństwo i rozwój. Jeśli po upływie czasu pewne rozwiązania wymagają rekonfiguracji lub modyfikacji, to przeprowadzamy ponowną analizę i proponujemy wprowadzenie modyfikacji. Modyfikacje mają na celu utrzymanie poziomu działania danego rozwiązania zgodnie z założeniami projektowymi.

Współpracując z nami zyskasz

Kompleksową ochronę antywirusową

Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo informacji

Bezpieczną komunikację

Na czym polega consulting oraz doradztwo IT?

Pod ogólnie brzmiącym hasłem doradztwa czy też consultingu informatycznego kryje się długa lista specjalistycznych usług skoncentrowanych na udzielaniu kompleksowego wsparcia w dziedzinie szeroko rozumianego IT. Wsparcie to może być realizowane na rzecz zarówno prywatnych przedsiębiorców, jak i instytucji samorządowych oraz organów administracji publicznej.

W skład czynności wykonywanych w ramach doradztwa IT wchodzi przede wszystkim pomoc przy wyborze odpowiedniego dla określonej działalności sprzętu komputerowego, bazującego na nim oprogramowania, a także właściwych ze względu na jej specyfikę technologii teleinformatycznych. Ponadto wspomniany zestaw usług może obejmować również wdrożenia systemów informatycznych, ich konfigurację, utrzymanie oraz dostosowanie do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta.

Warto dodatkowo podkreślić, że consulting IT nie stanowi usług jednorazowych, ale raczej odbywa się on na zasadzie ciągłej współpracy, skoncentrowanej na trwałym, optymalnym wykorzystywaniu najnowszych spośród dostępnych w branży rozwiązań. Pieczę nad tą sferą działalności klienta jego partner sprawuje nieprzerwanie, na bieżąco koordynując wszelkie czynności podejmowane w zakresie unowocześniania zaplecza technicznego.

Podsumowując zatem profesjonalne i realizowane w szerokim zakresie doradztwo IT uwzględnia w szczególności planowanie i opracowywanie projektów szykowanych do wdrożenia rozwiązań informatycznych, właściwe ich wdrażanie, a także przeprowadzanie szkoleń dla personelu określonej firmy, dzięki którym będzie on w stanie w sposób skuteczny i efektywny korzystać z nowo zaimplementowanych usprawnień.

Consulting i doradztwo IT – kiedy są potrzebne?

Istnieje wiele czynników, pozwalających zweryfikować, na ile potrzebny jest Twojej firmie consulting IT. Do kluczowych z nich należą:

 • dopasowanie funkcjonującego w przedsiębiorstwie systemu IT do Twojej strategii biznesowej,
 • poziom wspierania rozwoju biznesu ze strony obecnej w ramach niego architektury IT,
 • poziom bezpieczeństwa systemu,
 • stopień dopasowania systemu CRM/ERP do specyfiki Twojej działalności,
 • szybkość i prostota wykonywanych za pośrednictwem infrastruktury informatycznej działań,
 • częstotliwość pojawiania się niespodziewanych i trudnych do rozwiązania problemów.

Profesjonalne doradztwo IT Warszawa i okolice – najważniejsze z zapewnianych korzyści

Spośród licznych korzyści płynących ze współpracy z rzetelną firmą oferującą consulting IT wymienić warto przede wszystkim:

 • możliwość uzyskania wnikliwej oceny kondycji technologicznej Twojej firmy,
 • specjalistyczne doradztwo w zakresie możliwych do wprowadzenia optymalizacji,
 • pomoc w doborze najlepszych rozwiązań technicznych pod względem zarówno finansowym, jak i funkcjonalnym,
 • wdrażanie nowych technologii zgodnie z efektywnymi, wielokrotnie testowanymi strategiami,
 • zrestrukturyzowanie i zoptymalizowanie architektury IT w Twojej firmie,
 • przewidywalność i transparentność kosztów związanych z koniecznymi do przeprowadzenia wdrożeniami IT,
 • zredukowanie do skrajnego minimum ryzyka podjęcia nierentownych działań,
 • zgodność podejmowanych działań i wykorzystywanych rozwiązań z regulacjami korporacyjnymi, dobrymi praktykami branżowymi, a także z obowiązującymi przepisami prawa.

Jeśli czujesz, że którykolwiek z wyszczególnionych powyżej czynników w Twojej firmie zawodzi lub potencjalnie mógłby zostać usprawniony, jest to najlepszy znak, że warto rozważyć proponowane przez nas wdrożenia IT.