Wdrożenia RODO

Nasze systemy spełniają standardy normy ISO 27001. Zapewnij zgodność przetwarzania danych z RODO/GDPR.
Zadbaj o bezpieczeństwo przepływu informacji, kontroluj aktywność użytkowników i wykorzystanie systemu informatycznego. Zadbaj o wizerunek Twojej Firmy. Zapewnij ochronę danych i bezpieczeństwo informacji na najwyższym poziomie.
Oferujemy system chroniący przed wyciekiem danych w firmie.
Jeśli chcesz gwarancji, że konkurencja nie wykradnie Twoich danych, to skorzystaj z naszego systemu. Upewnij się, że w sieci firmowej nie ma luk, którymi wyciekają dokumeny. Przekonaj się, że wydatkujesz swój budżet IT w optymalny sposób. 

Nieograniczony dostęp pracowników do wrażliwych firmowych danych często powoduje kłopoty. Zarząd nie wie, w jaki sposób są one przetwarzane, ani gdzie i przez kogo przesyłane dalej. Safetica rozwiązuje ten problem prześwietlając i raportując wszystkie działania użytkowników pracujących z wrażliwymi danymi. Safetica ocenia też ryzyko wystąpienia incydentów bezpieczeństwa, ostrzegając zarząd przed nieproduktywnymi i potencjalnie szkodliwymi działaniami pracowników.

Szyfrowanie danych na komputerach i nośnikach wymiennych

Safetica umożliwia centralne zarządzanie programem szyfrującym BitLocker, wbudowanym w system operacyjny Windows. Zarządzanie odbywa się za pomocą konsoli. Dzięki temu oferuje pełne szyfrowanie dysków twardych, zarządzanie kluczami dostępu i ochronę danych przed wyciekiem z zabezpieczonych lokalizacji. Użytkownicy mogą również – dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa – szyfrować nośniki zewnętrzne typu pendrive.
Zarządzanie kanałami komunikacji

Safetica pozwala klasyfikować pliki jako dane wrażliwe zarówno w oparciu o zawartość jak i kontekst. Zabezpiecza przed wypływem informacji wskazanych jako dane wrażliwe, dzięki możliwości ustawienia blokad:
– przechowywania danych wrażliwych na dyskach lokalnych,
– kopiowania danych wrażliwych na pendrive i CD,
– dostępu do pendrive i urządzeń przenośnych,
– wydruku danych wrażliwych na drukarkach lokalnych, sieciowych i wirtualnych
– kopiowania zawartości pliku z danymi wrażliwymi do innego pliku,
– przesyłania danych wrażliwych na strony www oraz do chmury,
– wysyłania danych wrażliwych poprzez email, pocztę webową, komunikatory.

Raportowanie i kontrola efektywności

Safetica gromadzi najważniejsze dane nt. aktywności pracowników na stronach i w aplikacjach. Udostępnia wskazanym odbiorcom raporty, zawierające tego typu informacje.

Funkcjonalność

Celem oferowanego systemu jest eliminacja intencjonalnych oraz przypadkowych zagrożeń, związanych z wyciekiem danych.

Spełnienie wymogów prawnych RODO/GDPR

Oferowany przez nas system gromadzi najważniejsze dane nt. aktywności pracowników na stronach i w programach/aplikacjach. Udostępnia wskazanym odbiorcom raporty, zawierające tego typu informacje

Architektura

Stacje robocze, laptopy i urządzenia mobilne z zainstalowanym klientem Safetica Aplikacja (możliwa do ukrycia przed użytkownikiem) rejestruje wszystkie działania na chronionym urządzeniu, narzucając polityki bezpieczeństwa wyznaczone przez Administratora. Serwer i baza danych Dane klientów są automatycznie przesyłane do serwera zdalnej administracji. W przypadku laptopów i urządzeń mobilnych synchronizacja następuje przy pierwszym podłączeniu do firmowej sieci. Konsola zarządzająca Podgląd i wizualizacje wszystkich danych gromadzonych przez aplikacje klienckie. Z tego poziomu Administrator ma też możliwość zmiany ustawień. WebSafetica Narzędzie analityczne WebSafetica oferuje podgląd danych z aplikacji klientów w dowolnej przeglądarce (również na urządzeniach mobilnych).

Współpracując z nami zyskasz

Kompleksową ochronę antywirusową

Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo informacji

Bezpieczną komunikację